ΚΟΡΗ ΑΕ

Ξενοδοχειακές και Τουριστικές Επιχειρήσεις

Λιμένας Χερσονήσου

ΑΦΜ 094090768 ΔΟΥ Ηρακλείου

Τηλ. 2897022400

email: info@hersotels.gr


Δημοσιευμένοι Ισολογισμοί

Οικονομικό Έτος 2012

Οικονομικό Έτος 2013

Οικονομικό Έτος 2014